Hoe heeft een afweerstoornis invloed op school?

Als je kind een afweerstoornis heeft kan dat invloed hebben op school. Denk niet alleen aan het missen van lessen, maar ook aan de emotionele en lichamelijke ontwikkeling van je kind.

Een gewone leerling, maar niet altijd

Aan kinderen met een afweerstoornis is vaak niet te zien dat ze een ziekte hebben. In veel gevallen hoeft de ziekte ook geen belemmering te zijn op school. Toch zal het niet altijd makkelijk zijn.

‘Als ik weer ziek was geweest, waren mijn klasgenootjes erg voorzichtig met mij’

Bibian
Mijn klasgenootjes waren begripvol en gaven er eigenlijk niet echt iets om dat ik anders was. Ze waren wel erg bezorgd als ik weer een week ziek was geweest, dan waren ze erg voorzichtig met mij.

Vaker ziek of te moe voor school

Als je kind een afweerstoornis heeft, zal het zich vaker ziek moeten melden dan andere leerlingen. Ook zal je kind soms gewoonweg te vermoeid zijn om naar school te kunnen of om huiswerk te maken. Het is belangrijk dat je kind naar zijn of haar eigen lichaam luistert.

‘Luisteren naar je lichaam en toegeven aan vermoeidheid hoort er ook bij’

Bibian
Ik kan me een verhaal nog goed herinneren. ’s Ochtends werd ik wakker, maar ik was nog zo moe, dat ik deed alsof ik sliep toen m’n moeder me wakker wilde maken. Mijn moeder heeft me toen laten liggen en school gebeld dat ik ziek was. Die dag ben ik gelijk weer in slaap gevallen en heb ik geslapen tot 1 uur ‘s middags. Achteraf bleek dat ik die rust wel degelijk nodig had, maar eigenlijk was het een leugentje om bestwil vanuit mijn kant. Dit verhaal geeft voor mij aan dat luisteren naar je lichaam en toegeven aan vermoeidheid er ook bij hoort. Al blijft dat lastig met kinderen omdat ze maar al te snel door hebben hoe ze je kunnen manipuleren haha ;)

Lessen missen

Door ziekte zal je kind soms lessen missen. Maar ook doordat jullie regelmatig naar het ziekenhuis moeten, voor behandeling of controle. In het ideale geval is dit te plannen buiten schooltijd, maar dat zal niet altijd het geval zijn. 

Misschien dat je kind te veel lessen mist en daardoor achterloopt. Dan kan het helpen om met de schoolleiding te kijken naar een aangepast programma. Zo kan het soms mogelijk zijn om thuis of zelfs in het ziekenhuis les te krijgen.

‘Op de basisschool miste ik iedere drie weken een schooldag’

Bibian
Op mijn basisschool heeft mijn ziekte meer invloed gehad dan dat het nu doet. Toen miste ik iedere drie weken een dag van school. Daarnaast, zo nu en dan, ook wel eens een week omdat ik ziek was geworden of iets dergelijks.

Je kind kan zich anders voelen

Niet alleen de schoolprestaties kunnen beïnvloed worden door de afweerstoornis. Het doet ook iets met de emotionele en lichamelijke ontwikkeling van je kind. Het is niet raar als je kind zich ‘anders’ voelt. Omdat een afweerstoornis meestal niet te genezen is, zal je kind moeten leren om ermee te leven.

‘De ziekte van de kinderen is wel bepalend geweest voor hun ontwikkeling’

José
De ziekte van de kinderen heeft zoveel meer ingehouden dat het bepalend is geweest voor de ontwikkelingen van hun leven. Elke 3 weken een dag niet naar school omdat je aan het infuus moet, hoe leg je dat uit aan een kind? Of aan de school, die zeggen, er zijn meer kinderen die wel eens in het ziekenhuis komen omdat ze buisjes krijgen of een arm breken. Niemand snapt dat als je er je leven lang van afhankelijk bent, het werkelijk anders is dan een keer naar het ziekenhuis gaan. Dat heeft impact als kind, als broer of zus en ook als ouders. Je wordt gauw als overbezorgde moeder gezien.

‘Er zou meer aandacht voor moeten zijn op school’

Peter & Annet
Toen ze een jaar of acht was, besefte Sanne dat ze ‘anders’ was. Vooral andere kinderen gingen haar als anders zien. Je bent vaak ziek en afwezig. Of bij een feestje maak je de aanloop mee maar het feestje niet, of andersom. Wij denken dat er nog meer aandacht voor moet zijn op school: wat betekent dit voor de ontwikkeling van het kind (anders zijn en ergens niet meer bijhoren). Wij hadden als ouders misschien vaker contact moeten hebben met school, hebben jullie genoeg aandacht voor het kind? Steeds herhalen. Weet je wat er gaande is? Kinderen met een afweerstoornis zijn moe. Het heeft impact op dingen die leuk zijn of leuk zouden moeten zijn.

Begrip van leraren en leerlingen

School is al een uitdaging op zich. Daarom is het des te belangrijker dat er begrip is vanuit de leraren en leerlingen. Omdat het zo’n zeldzame ziekte is, kan het moeilijk zijn voor anderen om écht te beseffen wat het inhoudt. Het kan veel herhaling en uitleg vergen voor men op school snapt wat er met je kind aan de hand is.

‘Neem iemand in vertrouwen, een decaan bijvoorbeeld’

Bibian
Ik heb het altijd wel getroffen met mentors, decanen en begeleiders. Ik ben zelf altijd best open geweest over mijn afweerstoornis. Ook over wat het inhoudt. Dat werkte ook met mijn klasgenoten erg goed. Mijn advies zou zijn om iemand, een decaan bijvoorbeeld, in vertrouwen te nemen. Als je vertraging oploopt in je studie en dan weet die persoon ervan.

‘Het is te complex voor leraren om te begrijpen’

José
We moesten elke leraar elk jaar goed uitleggen hoe en wat, ookal wordt er beloofd dat gegevens doorgegeven worden. Het is tè complex en tè lastig voor leraren om het te begrijpen. Inmiddels zijn er wel websites waarop je meer informatie kunt vinden, zoals ‘weetjijwatikheb.nl’. Daaraan heb ik als bestuurslid meegewerkt en hier is voor leraren en kinderen informatie te vinden.
  • Een gewone leerling, maar niet altijd
  • Vaker ziek of te moe voor school
  • Lessen missen
  • Je kind kan zich anders voelen
  • Begrip van leraren en leerlingen

Verhaal van Emelie: studie plannen